Արտադրանք

ECS-VRF3-M7-1315

Թողարկման շերտ (ՄՀց) 13400 - 15000
Թողարկման շերտ՝ -3 դԲ 150
Թողարկման շերտ՝ -20 դԲ 25
Թողարկման շերտի կորուստներ (դԲ) < 2
Մուտքային հզորություն (դԲմ) + 13
 
Request more information(datasheet)