Արտադրանք

ECS-VRF3-M5-2533

Թողարկման շերտ (ՄՀց) 2500 - 3300
Թողարկման շերտ՝ -3 դԲ 125
Թողարկման շերտ՝ -20 դԲ 15
Թողարկման շերտի կորուստներ (դԲ) < 2
Մուտքային հզորություն (դԲմ) + 13
 
Request more information(datasheet)