Արտադրանք

ECS-М5-11700-420-SMT

Կենտրոնական հաճախականություն (ՄՀց) 11700
Թողարկման շերտ՝ -3 դԲ 420
ԿԱԳ 1.5
Մուտքային հզորություն (Վտ) 2
Թողարկման շերտ՝ -40 դԲ 1740
Թողարկման շերտի կորուստներ (դԲ) 3
 
Request more information(datasheet)