Արտադրանք

ECS-M5-4050-526-SMT

Կենտրոնական հաճախականություն (ՄՀց) 4050
Թողարկման շերտ՝ -3 դԲ 526
ԿԱԳ 1.5
Մուտքային հզորություն (Վտ) 2
Թողարկման շերտ՝ -40 դԲ 1160
Թողարկման շերտի կորուստներ (դԲ) 3
 
Request more information(datasheet)