Արտադրանք

ECS-M4-5000-60-SMT

Կենտրոնական հաճախականություն (ՄՀց) 5000
Թողարկման շերտ՝ -3 դԲ 60
ԿԱԳ 1.5
Մուտքային հզորություն (Վտ) 2
Թողարկման շերտ՝ -40 դԲ 300
Թողարկման շերտի կորուստներ (դԲ) 3
 
Request more information(datasheet)