Արտադրանք

ECS-AMP23-30-S

SMD ցածր աղմուկներով ուժեղարարներ, High Band 5G հաճախականային տիրույթ 23-ից 30 ԳՀց՝ 1,8 դԲ աղմուկի գործակցով և 22 դԲ ուժեղացման գործակցով:
 

Աշխատանքային տիրույթ 23-30 ԳՀց
Ուժեղացման գործակից 22 դԲ
Աղմուկի գործակից 1.8 դԲ
 
Request more information(datasheet)