Արտադրանք

ECS-AMP01-06-C

Ցածր աղմուկներով ուժեղարարներ, Low Band 5G հաճախականային տիրույթ 1-ից 6 ԳՀց՝ 1,6 դԲ աղմուկի գործակցով և 15 դԲ ուժեղացման գործակցով:
 

Աշխատանքային տիրույթ 1-6 ԳՀց
Ուժեղացման գործակից  15 դԲ
Աղմուկի գործակից 1.6 դԲ
 
Request more information(datasheet)